fbpx

Handels- og aftalevilkår

Nedenfor kan du finde de generelle vilkår for handel med Kaløvig Ridecenter/Kaløvig Dressage/Kaløvig Wellness & Rehab. Vi opfordrer til, at du læser dem grundigt igennem, inden du gennemfører et køb. 

1. Anvendelse

Disse handelsbetingelser (herefter kaldet “Betingelserne”) gælder for alle ydelser/, der bliver solgt på www.kaloevig-ridecenter.dk (herefter kaldet “hjemmesiden”) af Kaløvig Ridecenter/Kaløvig Dressage/Kaløvig Rehab (herefter kaldet “virksomheden”), som kunderne heraf måtte købe. Betingelserne gælder kun for private kunder.  

2. Ydelser

De ydelser, der bliver solgt fra hjemmesiden (herefter “ydelse”), er afhængige af dit input og valg, hvorfor eventuelle fejl i dit input eller valg ikke er virksomhedens ansvar. Du kan dog altid ved henvendelse til virksomheden, få ændret en fejlindtastning.

3. Pris og betaling

Alle priser på hjemmesiden er i danske kroner (DKK) og er inklusive moms for ydelser til private. Beløbet vil blive trukket på dit kreditkort, når levering er påbegyndt.

Hjemmesiden modtager betaling fra Dankort, Visa og Mastercard. Virksomheden betaler det gebyr, der opkræves af betalingsindløser (dem der formidler betaling over kreditkort). Du betaler selv eventuelle andre gebyrer, som din kortudsteder derudover måtte opkræve.

Ved bestilling af 10 – turskort med rabatordning vil der blive krævet forudbetaling.

Ved bestilling af ophold med genoptræning eller wellnessbehandlinger anmodes der om forudbetaling jf. gældende kutyme for opstaldning. Betalingsfristen vil være netto kontant. Ved forsinket eller manglende betaling forbeholder virksomheden sig ret til at pålægge renter eller rykkergebyr efter renteloven og i øvrigt forfølge sit krav.

4. Levering

Når du på den ønskede dato/klokkeslæt er ankommet med hesten, og der er foretaget indskrivning anses levering for at være påbegyndt og betaling vil blive gennemført. Herefter kan manglende levering og forsinkelse ikke længere påberåbes og fortrydelsesretten jf. punkt 7 kan heller ikke længere gøres gældende.

5. Ansvar

Alle behandlinger vil ske på din risiko og dit ansvar. Virksomheden og dennes medarbejdere, den tilknyttede dyrlæge mv. kan ikke gøres ansvarlig for evt. skader mv., der sker under opholdet og/eller i forbindelse med ydelserne. 

Evt. tilkald af dyrlæge ved tilskadekomst mv. vil ske på din regning – som udgangspunkt i samråd med dig, men ved akutte tilfælde er virksomheden berettiget til direkte tilkald af dyrlæge. Der kan være behov for anvendelse af beroligende midler (dyrlæge) ved opstart af behandlinger – det vil ligeledes være på din regning.

Virksomheden gør opmærksom på, at der kan opstå hudirritation mv. på hestene, og kan ikke gøres ansvarlig herfor.

Husk altid at medbring dit hestepas, når du kommer hos os samt at få det retur ved afrejse. Vi eftersender det ikke.

6. Afbud eller ændring af tid

Du kan frit og uden omkostninger afbestille eller ændre din tid op til 48 timer før bekræftet tid. Hvis du mod forventning ikke møder op til bestilt tid eller afbestiller du ikke rettidigt, vil du blive trukket for den fulde ydelses pris.

7. Fortrydelsesret

Ved indgåelse af aftale om køb af ydelse, vil du modtage en bekræftelse på mail samt information om fortrydelsesretten og hvordan den evt. kan udnyttes.

Hvis du ønsker, at levering af ydelser skal påbegyndes, inden fortrydelsesfristen er udløbet (f.eks. ved at bestille tid inden for de 14 dage, hvor fortrydelsesretten er gældende), skal du betale det fulde beløb for den bestilte og påbegyndte ydelse. Hvis du har købt 10 – turskort, og vil gøre din udnyttelse af fortrydelsesretten gældende herunder tilbagebetaling, vil der blive opkrævet fuld pris uden rabat for evt. allerede leveret ydelse inden fortrydelsesrettens udløb. Det betyder, at du ikke kan opnå rabat på den udnyttede del af et 10 – turskort på det tidspunkt, hvor du informerer os om din udnyttelse af aftalens fortrydelsesret.

8. Reklamation og mangler

Anvendelse af især vandløbebånd kræver tilvænning af hestene – hvilket sker gradvis. Der gives ikke garanti på effekt af de leverede ydelser – det vil være meget individuelt, hvor hurtigt hestene tager imod ydelserne, eller hvor lang tid der er behov for ydelser. 

Længden af ydelsen kan derfor ikke betragtes som en reklamation. Hvis du er utilfreds med den leverede ydelse, bedes du kontakte virksomheden jf. kontaktoplysningerne med en beskrivelse af klagepunktet. 

9. Behandling af personoplysninger

Ved online booking af tid til behandling og/eller ophold skal du bekræfte dit samtykke til, at virksomheden må opbevare dine personlige oplysninger på både dig og din hest. Udover dine egne kontaktoplysninger oprettes ved indskrivning af din hest en journal indeholdende faktuelle oplysninger til brug for bedst mulig behandling gennem forløbet. Virksomheden skal have ret til at drøfte journalens indhold med den til stedet tilknyttede dyrlæge. Selve opbevaring af oplysninger sker hos underleverandør og opbevares i 5 år. 

Virksomheden har ret til at anonymisere hestens oplysninger og andre data, og anvende dem til at udvikle og udbyde tjenesteydelser, enten selv eller i samarbejde med andre.

10. Ændringer

Virksomheden tager forbehold for tryk- og prisfejl.

Virksomheden tager forbehold for force majeure og kan ikke gøres ansvarlig for nedbrud af eller svigtende adgang til maskiner mv. eller andre forhold og omstændigheder, som er uden for virksomhedens kontrol. Ved evt. nedbrud eller svigtende adgang tilbyder vi naturligvis en erstatningstid til behandling. 

11. Oplysninger til kunden om forsikringsforhold

Hverken du eller din hest er omfattet af virksomhedens forsikring, og du opfordres til selv at tegne relevante ansvars- livs- og/eller sygeforsikringer. 

12. Oplysning om klagemuligheder

En klage over en ydelse købt hos virksomheden kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

Hvis du har nogen spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os

Fortrydelsesret 

Du har ret til at træde tilbage fra denne aftale uden begrundelse inden for 14 dage.

Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, hvor aftalen blev indgået.

For at udøve fortrydelsesretten skal du meddele os dit navn, fysiske adresse, telefonnummer samt mailadresse og din beslutning om at fortryde denne aftale i en utvetydig erklæring (f.eks. ved postbesørget brev eller e-mail). Du kan benytte den vedhæftede standardfortrydelsesformular, men det er ikke obligatorisk.

Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis du sender meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

Følger af fortrydelse 

Hvis du udnytter din fortrydelsesret i denne aftale, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. Vi gennemfører primært en sådan tilbagebetaling via bankoverførsel, men kan også vælge at gøre det med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion. Under alle omstændigheder pålægges du ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.

Du skal selv afholde de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varerne. Udgifterne forventes højst at beløbe sig til ca. 50,00 DKK

Hvis du ønsker, at levering af ydelser skal påbegyndes, inden fortrydelsesfristen er udløbet, skal du betale os et beløb, som står i forhold til omfanget af de ydelser, der er leveret indtil det tidspunkt, hvor du informerede os om din udøvelse af aftalens fortrydelsesret, sammenlignet med fuld opfyldelse af aftalen. Det vil sige du skal betale fuld pris for hver påbegyndt ydelse.

Standardfortrydelsesformular

(denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)

– Til: Kaløvig Ridecenter, Århusvej 38, 8543 Hornslet, info@kaloevig-ridecenter.dk

– Jeg/vi (*) meddeler herved, at jeg/vi (*) ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min/vores (*) købsaftale om levering af følgende ydelser (*)

– Bestilt den (*)/modtaget den (*)

– Forbrugerens navn (Forbrugernes navne)

– Forbrugerens adresse (Forbrugernes adresse)

– Oplysning om kontonummer og registreringsnummer til brug for gennemførsel af tilbagebetalingen.

– Forbrugerens underskrift (Forbrugernes underskrifter) (kun hvis formularens indhold meddeles på papir)

– Dato

(*) Det ikke relevante udstreges